Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 10

Redactioneel

I.P.M. Keet

Beter worden doe je thuis, 691 - 693

Oorspronkelijk artikel

S. Perdaens, G. Pieters

Eetstoornissen op het internet; een onderzoek naar de kwaliteit van Nederlandstalige websites, 695 - 703

Oorspronkelijk artikel

N. Mudde, H. Nijman, W. van der Hulst, J. van den Bout

Het voorspellen van agressie tijdens de behandeling van forensisch psychiatrische patiënten aan de hand van de HCR-20, 705 - 713

Oorspronkelijk artikel

V.J.A. Buwalda, S. Draisma, J.H. Smit, J. Swinkels, W. van Tilburg

Validering van twee meetinstrumenten voor routine outcome monitoring in de psychiatrie: de HORVAN-studie, 715 - 726

Overzichtsartikel

M. Bak, J. van Os, M. Marcelis

Acute ingrijpmedicatie; literatuuroverzicht en aanbevelingen, 727 - 737

Essay

D. Horstkötter, R.L.P. Berghmans, J. Slatman, G. de Wert

Biologie en psychiatrie: ethische aspecten van de preventie van antisociaal gedrag bij kinderen, 739 - 749

Korte bijdrage

R. Hoekstra

Health 2.0 voor psychiaters, 751 - 756

Korte bijdrage

D. van der Kloet, T. Giesbrecht, H. Merckelbach

Slaperigheid voorspelt toename van dissociatieve symptomen: een veldstudie , 757 - 763

Gevalsbeschrijving

M.A.H. Monden

Complexe psychiatrische repatriëring, 765 - 768

Referaat

N. Haex, A.F.G Leentjens

Vitamine D-deficiëntie en het risico op cognitieve achteruitgang bij ouderen, 769 - 770

Referaat

M. Tijssen, F. Verheij

Risico op dementie verdubbeld bij bestaan posttraumatische stressstoornis, 770 - 771

Ingezonden brief

R. Boerman, R. Keet

Reactie op ‘“Waar is de zon die mij zal verblijden….”; vitamine D-deficiëntie en depressie bij ouderen’, 773 - 774

Ingezonden brief

D. Rang, R. de Weerd

Reactie op ‘Coördinatieontwikkelingsstoornis bij ADHD; een DSM-IV-stoornis die de kinderpsychiater niet signaleert?’, 774 - 776

Ingezonden brief

A. Ruissen, G. Meynen, G.A.M. Widdershoven

Reactie op ‘Rechtdoen aan complexiteit; het begrip ‘wilsbekwaamheid’, 776 - 778

Ingezonden brief

I. Elzakkers

Reactie op ‘Perspectieven op wilsbekwaamheid in de psychiatrie: cognitieve functies, emoties en waarden’, 779 - 781

Ingezonden brief

J. Eschauzier

Reactie op ‘“Theatrale persoonlijkheidsstoornis met regressie en conversie”; een meningeoom’ , 781 - 782

Ingezonden brief

A. Honig, F. Koerselman

Reactie op ‘Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie; stand van zaken en bespreking van een recente casus’ (1), 783 - 790

Ingezonden brief

R.L.P. Berghmans, A. Ruissen, G. Widdershoven

Reactie op ‘Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie; stand van zaken en bespreking van een recente casus’ (2), 784 - 790

Ingezonden brief

S. van der Meer, R. de Veen

Reactie op ‘Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie; stand van zaken en bespreking van een recente casus’ (3), 785 - 790

Ingezonden brief

P.J. Verhagen

Reactie op ‘Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie; stand van zaken en bespreking van een recente casus’ (4), 786 - 788