Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 9, 657 - 665

Korte bijdrage

De kosten en opbrengsten van een geïntegreerde aanpak bij dementie

C.A.G. Wolfs, C.D. Dirksen, J.L. Severens, A. Kessels, M. Verkaaik, F.R.J. Verhey

achtergrond Een geïntegreerde aanpak bij dementie wordt over het algemeen aangeraden, aangezien geen enkele discipline alleen voldoende geoutilleerd is om met de complexe psychische, lichamelijke en sociale problemen inherent aan dementie om te gaan. Een multidisciplinaire aanpak gaat evenwel ook gepaard met hogere kosten. Hoe de kosten en de opbrengsten zich verhouden, is onbekend.
doel Onderzoeken van de kosten en de opbrengsten van een geïntegreerde aanpak bij dementie in de vorm van een diagnostisch onderzoekscentrum psychogeriatrie (doc-pg).
methode Prospectief en gerandomiseerd doelmatigheidsonderzoek en literatuuroverzicht. Bevindingen werden vergeleken met die van andere onderzoeken naar de kosten en baten van de geïntegreerde benadering.
resultaten Het doc-pg was effectiever wat betreft kwaliteit van leven van de patiënten dan de gebruikelijke zorg, maar niet aantoonbaar duurder. Het kan daarom worden beschouwd als een kosteneffectieve voorziening voor ambulante patiënten met dementie. Drie andere studies leverden additioneel empirisch bewijs voor een dergelijke geïntegreerde aanpak in verschillende sectoren betrokken bij dementiezorg.
conclusie Een geïntegreerde aanpak bij diagnose, behandeling en beleid bij dementie levert gunstige effecten op. Meer onderzoek naar effectiviteit en kosteneffectiviteit van geïntegreerde zorgprogramma’s is noodzakelijk voor het verder verbeteren van de huidige dementiezorg.

 

 

trefwoorden dementie, effectiviteit, geïntegreerde zorg, ketenzorg, kostenef­fectiviteit, multidisciplinair