Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 9, 637 - 643

Korte bijdrage

Het immuunsysteem en de ziekte van Alzheimer

E. van Exel, P. Eikelenboom, H.C. Comijs, C. Kurniawan, M. Frölich, J.H. Smit, M.L. Stek, P. Scheltens, J.E. Eefsting, R.G.J. Westendorp

achtergrond Tot op heden is het onduidelijk of vasculaire risicofactoren en erfelijk bepaalde ontstekingsreacties een oorzaak of een gevolg zijn van de ziekte van Alzheimer. Als kinderen van ouders met de ziekte van Alzheimer meer vasculaire risicofactoren en vaker heftiger ontstekingsreacties hebben dan kinderen van ouders zonder deze ziekte, zou dit een sterk argument zijn voor een causale relatie tussen vasculaire risicofactoren, een pro-inflammatoire cytokinerespons en de ziekte van Alzheimer.
doel Nagaan of kinderen van ouders met de ziekte van Alzheimer meer vasculaire risicofactoren en vaker heftiger ontstekingsreacties hebben dan kinderen van ouders zonder de ziekte van Alzheimer.
methode Vasculaire risicofactoren, pro-inflammatoire cytokines en het apoe-genotype werden bepaald bij 206 kinderen van ouders met de ziekte van Alzheimer en bij 200 kinderen van ouders zonder deze ziekte.
resultaten apoe-ε4-dragerschap kwam vaker voor bij kinderen van ouders met de ziekte van Alzheimer (47 versus 21%). Bij deze kinderen werden op middelbare leeftijd ook een significant hogere bloeddruk en meer atherosclerose gemeten. Tevens was bij hen de pro-inflammatoire cytokinerespons significant hoger.
conclusie Hypertensie en een pro-inflammatoire cytokinerespons gemeten op middelbare leeftijd zijn erfelijk bepaalde dan wel vroege risicofactoren, die bijdragen aan het ontstaan van de ziekte van Alzheimer op latere leeftijd. Kinderen van ouders met de ziekte van Alzheimer zouden in aanmerking moeten komen voor screening op en behandeling van hypertensie om het ontstaan van de ziekte van Alzheimer op latere leeftijd te voorkomen.

 

trefwoorden

trefwoorden inflammatie, vasculaire risicofactoren, ziekte van Alzheimer