Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 9, 623 - 633

Korte bijdrage

Beeldvorming van taal en communicatie bij dementie

M. Vandenbulcke, R. Vandenberghe

achtergrond Bij patiënten met corticale neurodegeneratie verloopt de sociale interactie vaak moeilijk door taalproblemen of aantasting van andere cognitieve domeinen die de communicatie bemoeilijken.
doel
Beschrijven van taal- en communicatieproblemen bij patiënten met dementie en inzicht verschaffen in hun neurobiologisch substraat.
methode
Bespreken van een selectie van eigen onderzoek aangevuld met relevante literatuurgegevens over beeldvorming van taal en communicatie bij patiënten met de ziekte van Alzheimer en frontotemporale degeneratie.
resultaten Beeldvorming leert ons dat de klinische expressie van communicatieproblemen bij patiënten met corticale neurodegeneratie afhankelijk is van de regionale aantasting van de hersenen en de mogelijkheden tot functionele reorganisatie volgend op de pathologische veranderingen.
conclusie Beeldvorming van de hersenen draagt bij tot groeiend inzicht in de pathogenese van uiteenlopende communicatiestoornissen bij patiënten met dementie.

 

 

trefwoorden beeldvorming, dementie, taal