Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 9, 613 - 620

Korte bijdrage

Depressieve klachten, cortisol, visceraal vet en metabool syndroom

N. Vogelzangs, B.W.J.H. Penninx

achtergrond Het metabool syndroom verklaart mogelijk de relatie tussen depressie en hart- en vaatziekten.
doel De (longitudinale) relatie onderzoeken tussen depressieve klachten, cortisol en metabool syndroom, in het bijzonder visceraal vet.
methode Inventariseren van gegevens over depressieve klachten, cortisol, visceraal vet en metabool syndroom uit drie verschillende ouderencohorten (Inchianti, lasa en Health abc).
resultaten Metabole ontregeling, met name gerelateerd aan vet, komt vooral voor bij personen met depressieve klachten en met hypercortisolemie. Er lijkt een vicieuze cyclus te bestaan tussen depressieve klachten en visceraal vet.
conclusie Alertheid op metabole ontregelingen bij patiënten met depressieve klachten kan mogelijk cardiovasculaire uitkomsten voorkomen. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of behandeling van depressie dan wel van het metabool syndroom een gunstig effect heeft op beide klinische fenomenen.

 

trefwoorden cortisol, depressie, metabool syndroom, ouderen