Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 9, 579 - 584

Korte bijdrage

Preventie van depressie en angst bij ouderen

P.J. van 't Veer-Tazelaar, P. Cuijpers, A.J. Beekman

achtergrond Depressieve symptomen en angstklachten bij ouderen worden gekarakteriseerd door een hoge prevalentie en een ongunstig beloop; bovendien vormen ze de grootste risicofactor voor het ontwikkelen van een volwaardige depressie of angststoornis. Er is een grote behoefte aan effectieve preventieprogramma’s.
doel Bepalen van effectiviteit en haalbaarheid van een geïndiceerd depressie- en angstpreventieprogramma voor ouderen.
methode Wij randomiseerden 170 ouderen (75+) met subklinische depressieve klachten en angstsymptomen tussen een stapsgewijs zorgprogramma bestaande uit ‘watchful waiting’, bibliotherapie, problem solving treatment en een (terug)verwijzing naar de huisarts voor eventuele medicatie, of gebruikelijke zorg.
resultaten De interventie halveerde de incidentie van dsm-iv-diagnosen van depressie en angststoornissen.
conclusie Een stapsgewijze benadering van preventie van depressie en angst bij ouderen halveerde de incidentie van een depressie of angststoornis na 1 jaar, bleek kosteneffectief te zijn en de gunstige effecten bleken aan te houden gedurende 24 maanden.

trefwoorden angst, depressie, ouderen, preventie