Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 8

Redactioneel

F. Van Den Eede

Jeugdtraumata en geneeskunde: kennen om te herkennen en erkennen, 505 - 507

Oorspronkelijk artikel

J. Peen, J. Theunissen, P. Duurkoop, M. Kikkert, J. Dekker

Na de extramuralisering; een retrospectief onderzoek naar omvang en zorggebruik van de groep chronische patiënten in de Amsterdamse ggz, 509 - 517

Oorspronkelijk artikel

O.M. den Held, I.R.H.J. Hegge, D.J.F. van Schaik, A.J.L.M. van Balkom

Medisch studenten en hun houding ten opzichte van het vak psychiatrie, 519 - 530

Overzichtsartikel

D. Vancampfort, M. Probst, J. Knapen, H. Demunter, J. Peuskens, M. De Hert

Lichaamsgerichte werkvormen binnen de psychomotorische therapie voor mensen met schizofrenie: een literatuuronderzoek, 531 - 541

Essay

A.P. de Boer, T.I. Oei

Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie; stand van zaken en bespreking van een recente casus, 543 - 550

Commentaar

J. Vandenberghe

De ‘goede dood’ in de Vlaamse psychiatrie, 551 - 553

Gevalsbeschrijving

A.J.E. Visscher, D. Cohen

Periorbitaal oedeem en therapieresistente hypertensie als zeldzame bijwerkingen van clozapine, 555 - 559

Gevalsbeschrijving

J.B. Koster, B.A.G. Kühbauch

Vitamine D-deficiëntie en psychiatrische patiënten, 561 - 565

Referaat

J.H. Lamberts, H.J.G.M. van Megen

Structurele hersenafwijkingen door pesten, 567 - 569

Referaat

N. Haex, F.R.J. Verhey

Ontwikkeling en validatie van een korte cognitieve test: de Sweet 16, 567 - 569

Ingezonden brief

M.W. Hengeveld

Reactie op ‘“Theatrale persoonlijkheidsstoornis met regressie en conversie”; een meningeoom’, 571 - 572