Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 6, 333 - 342

Oorspronkelijk artikel

Een groepsbehandeling van gewelddadige adolescenten op een forensisch psychiatrische polikliniek; eerste resultaten

R.H.J. Hornsveld, F.W. Kraaimaat

achtergrondIn Nederland is tot op heden niet gepubliceerd over een gecontroleerd  onderzoek naar het effect van een poliklinische behandeling voor gewelddadige adolescenten.
doel In exploratief onderzoek evalueren van de resultaten van een groepsbehandeling (agressiehanteringstherapie) bij gewelddadige adolescenten op een forensisch psychiatrische polikliniek ‘het Dok’ te Rotterdam.
methode Persoonlijkheidstrekken en probleemgedragingen van patiënten uit de forensisch psychiatrische polikliniek ‘het Dok’ te Rotterdam (n = 123) werden vergeleken met die van een groep (v)mbo-leerlingen (n = 160). Vervolgens vergeleken we trekken en gedragingen van degenen die de therapie afmaakten en degenen die voortijdig afhaakten. Voor het bepalen van de therapieresultaten waren er drie meetmomenten: tijdens de intake, aan het begin en aan het eind van de behandeling.
resultaten Patiënten bleken significant hoger te scoren op woede als dispositie en vijandigheid dan (v)mbo-leerlingen, maar significant lager op sociale angst. Patiënten die de therapie afmaakten, scoorden significant lager op psychopathie dan de patiënten die voortijdig afhaakten. Tijdens de wachtlijstperiode veranderden de patiënten niet. Bij degenen die de therapie afmaakten, kon een significante afname in fysieke agressie geconstateerd worden. De effectgrootte bleek echter relatief klein.
conclusie De agressiehanteringstherapie lijkt bij gewelddadige adolescenten op een forensisch psychiatrische polikliniek te resulteren in afname van zelfgerapporteerd fysiek agressief gedrag.

trefwoorden adolescenten, agressiehanteringstherapie, behandeling, geweld