Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 6, 399 - 408

Overzichtsartikel

Combinatie van medicatie en psychotherapie bij depressie: een overzicht

M.B.J. Blom, K. Jonker, P.M.J. Haffmans, Ph. Spinhoven

achtergrond Combinatiebehandeling van psychotherapie en medicatie bij de behandeling van ambulante depressieve patiënten kan op theoretische gronden een groot aantal voordelen bieden.
doel De auteurs willen antwoord geven op de vraag of behandeling van ambulante depressieve patiënten meer effectief is indien een combinatie van psychotherapie en medicatie wordt gegeven.
methode Literatuuronderzoek via Medline, recente publicaties in boeken en kruisreferenties.
resultaten Er werden in totaal achttien onderzoeken gevonden. Alle onderzoeken tezamen genomen werd er geen verschil gevonden tussen enkelvoudige behandeling en de combinatiebehandeling. Voor een subgroep van patiënten met een langdurige, ernstige of gecompliceerde depressie bestaan er aanwijzingen dat combinatiebehandeling voordelen kan bieden.
conclusies De methodologische tekortkomingen van vrijwel alle gevonden onderzoeken maken een goed oordeel over de waarde van combinatiebehandeling onmogelijk. Meer onderzoek is noodzakelijk waarbij naast effectiviteit ook andere voordelen van combinatiebehandeling, zoals vergroting van de kwaliteit van leven en verbetering van medicatietrouw, bestudeerd moeten worden.

trefwoorden depressie, medicatie, overzicht, psychotherapie