Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 6

Redactioneel

G. Pieters

Evidencebased gevalsbeschrijvingen, 379 - 380

Oorspronkelijk artikel

P.J.A. van Panhuis, P.M.A.J. Dingemans

Beoordeling van gevaar en bestwil, 381 - 387

Essay

G.A.M. Widdershoven, R.L.P. Berghmans, A.C. Molewijk

Autonomie in de psychiatrie, 389 - 398

Overzichtsartikel

M.B.J. Blom, K. Jonker, P.M.J. Haffmans, Ph. Spinhoven

Combinatie van medicatie en psychotherapie bij depressie: een overzicht, 399 - 408

Overzichtsartikel

R. Verheul, W. van den Brink, Ph. Spinhoven, R. Haringsma

Richtlijnen voor klinische diagnostiek van dsm-iv-persoonlijkheidsstoornissen, 409 - 422

Korte bijdrage

J. van Os

Cochrane-speak: een introductie, 423 - 428

Gevalsbeschrijving

E. Ceysens, G. Pieters

De effectiviteit van pimozide bij een waanstoornis van het achtervolgingstype , 429 - 433

Ingezonden brief

A. Grijpma, M. Gorissen

Reactie op Sonnen & De Ridder en Kooij, Buitelaar & Van Tilburg betreffende 'Voorstel voor diagnostiek en behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (adhd) op volwassen leeftijd', in Tijdschrift voor Psychiatrie 1999/6, 435 - 436