Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 2

Symposia

Een nieuw licht, een ander gezicht: kwalitatief onderzoek in de psychiatrie

A.M. Ruissen, G.A.M. Widdershoven, T.A. Abma

S-61

toelichting Kwalitatief onderzoek is relatief nieuw in de psychiatrie. Het onderscheidt zich van kwantitatief onderzoek door het gebruik van inductie om tot nieuwe theorievorming te komen, in plaats van dat vooraf opgestelde hypotheses getoetst worden. Daarbij worden onder andere het semi-gestructureerde interview, participerende observatie- en focusgroepen gebruikt. Kwalitatief onderzoek kan tot meer participatie leiden en via participatie tot eigenaarschap. Betrokkenen zijn niet alleen bron van algemene data, maar kunnen hun ervaringen naar voren brengen in bijvoorbeeld interactieve vormen van onderzoek (focusgroepen, patiënt als medeonderzoeker). Regelmatig wordt een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek gezocht, de zogenaamde mixed-methods. Na een korte inleiding over kwalitatief onderzoek wordt in deze sessie de meerwaarde getoond van dit type onderzoek voor de psychiatrie aan de hand van zeven voorbeelden. Er wordt afgesloten met een forum met alle sprekers waarin deelnemers vragen kunnen stellen en hun eigen onderzoeksplannen bespreken.
leerdoel Na de sessie heeft de deelnemer inzicht in de voor- en nadelen van (vormen van) kwalitatief onderzoek, kent de deelnemer de meerwaarde van kwalitatief onderzoek voor de psychiatrie en weet de deelnemer enkele voorbeelden te noemen van kwalitatief onderzoek in de psychiatrie.