Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 2, 125 - 129

Gevalsbeschrijving

Neurosyfilis: onverwacht weerzien met een oude bekende

I. Lens-Daey Ouwens, M.P. Heijstra, L. Timmerman

Een 45-jarige man werd in de ggz opgenomen met verwardheid en desoriëntatie onder vermoeden van het syndroom van Korsakoff. Hij was bekend wegens langdurig alcoholmisbruik, epileptische aanvallen en een recent ischemisch cva. Onverwachts bleken de serologische uitslagen van bloed- en liquoronderzoek op syfilis positief, op basis waarvan de diagnose neurosyfilis werd gesteld. Vrijwel alle neurologische en psychiatrische verschijnselen verdwenen na behandeling met antibiotica.


trefwoorden dementie, neurosyfilis, organisch psychosyndroom