Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 2, 83 - 93

Overzichtsartikel

Risicotaxatie bij forensisch psychiatrische patiënten met een lichte verstandelijke handicap: hoe bruikbaar zijn risicotaxatieinstrumenten?

J.W. van den Berg, V. de Vogel

achtergrond Risicotaxatie-instrumenten voor gewelddadig gedrag hebben hun waarde bewezen binnen de forensische psychiatrie. Het is echter onduidelijk of deze instrumenten een goede inschatting geven van het recidiverisico van forensisch psychiatrische patiënten met een lichte verstandelijke handicap.
doel Beantwoorden van de vraag of en met welke risicotaxatie-instrumenten een betrouwbare inschatting van het recidiverisico gegeven kan worden bij forensisch psychiatrische patiënten met een lichte verstandelijke handicap.
methode In PubMed, Psycinfo en Google Scholar werd gezocht naar Engelstalige en Nederlandstalige publicaties van wetenschappelijk onderzoek naar de betrouwbaarheid van risicotaxatie-instrumenten voor het inschatten van het recidiverisico bij forensisch psychiatrische patiënten met een lichte verstandelijke handicap, gepubliceerd in de periode 1980-2010.
resultaten De 6 gevonden studies wezen uit dat een aantal van de bestaande risicotaxatieinstrumenten een goede voorspellende waarde heeft bij patiënten met een lichte verstandelijke handicap.
conclusie Voor het inschatten van het risico van gewelddadige recidive bij plegers met een lichte verstandelijke handicap worden de hcr-20 en de hkt-30 aanbevolen. De Static-99 verdient vooralsnog de voorkeur bij het inschatten van het risico van seksuele recidive. Onderzoek naar de betrouwbaarheid van de svr-20, armidilo, dros en de pcl-r bij licht verstandelijk gehandicapte forensisch psychiatrische patiënten in de Nederlandse situatie is aangewezen.


trefwoorden lichte verstandelijke handicap, recidiverisico, risicotaxatie gewelddadig gedrag