Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 1, 37 - 47

Overzichtsartikel

Paranoïde psychose geïnduceerd door corticosteroïden: gevalsbeschrijving en literatuuroverzicht

L. Seurs, A. Mierzejewska, S.J. Claes

achtergrond We beschrijven de casus van een 30-jarige man die gedwongen opgenomen werd met een paranoïde psychotisch toestandsbeeld. De klinische presentatie deed denken aan een psychose ten gevolge van gebruik van corticosteroïden. Deze middelen worden sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw veelvuldig voorgeschreven voor een breed spectrum van lichamelijke aandoeningen en herhaaldelijk worden zowel lichte als acute psychiatrische bijwerkingen  beschreven.
doel Naar aanleiding van deze casus zochten we antwoord op de volgende vragen: hoe vaak komen psychotische symptomen ten gevolge van corticosteroïdengebruik voor? Vertonen patiënten met een psychiatrische voorgeschiedenis een groter risico op steroïdgeïnduceerde psychose? Wat zijn de belangrijkste risicofactoren en kan men preventieve maatregelen nemen?
methode Casusbespreking en systematisch literatuuronderzoek.
resultaten Tot op heden bestaan er weinig betrouwbare studies over steroïdgeïnduceerde psychose. Zo blijft er onduidelijkheid over de incidentie, het risico van een psychiatrische voorgeschiedenis en de preventieve maatregelen die men kan nemen.
conclusie De dosis is de belangrijkste risicofactor voor psychiatrische bijwerkingen van steroïden.
 

trefwoorden bijwerkingen, corticosteroïden, psychose