Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 1, 27 - 36

Overzichtsartikel

Beloop van de borderlinepersoonlijkheidsstoornis bij volwassenen; een literatuuronderzoek

S.A.A. Vriend-Bosma, H.J.G.M. van Megen

achtergrond De borderlinepersoonlijkheidsstoornis (bps) is een veelvoorkomende, vaak ernstig invaliderende aandoening. Volgens de definitie is een persoonlijkheidsstoornis stabiel en langdurig bestaand. De laatste jaren zijn er echter steeds meer onderzoeksresultaten die verbetering en zelfs remissie van de aandoening laten zien.
doel Onderzoeken in hoeverre de diagnose bps stabiel is over de tijd.
methode Systematisch literatuuronderzoek met behulp van Medline, Psycinfo, embase en de Cochrane Library.
resultaten Van de volwassen personen met de diagnose bps blijkt na 10 jaar 88% niet meer te voldoen aan de kenmerken volgens de dsm-iv. Van de afzonderlijke symptomen blijken de affectieve verschijnselen het meest en de impulsieve het minst stabiel. Alle symptomen nemen significant af. Wanneer gekeken wordt naar psychosociaal functioneren, lijkt de verbetering langzamer te gaan. Disfunctioneren in relaties is het stabielst. Onduidelijk is of er uiteindelijk beperkingen blijven bestaan.
conclusie De laatste jaren is er veel prospectief onderzoek naar de stabiliteit van de diagnose bps gedaan. De resultaten laten zien dat de prognose wat betreft symptoomreductie en psychosociaal functioneren veel gunstiger is dan altijd werd aangenomen.

trefwoorden borderlinepersoonlijkheidsstoornis, remissie, stabiliteit, volwassenen