Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 11, 745 - 752

Oorspronkelijk artikel

Rapportages pro Justitia van Antilliaanse verdachten in Nederland en op de Nederlandse Antillen

D.J. Vinkers, F.G.M. Heytel, G.M. Matroos, K.M. Hermans, H.W. Hoek

achtergrond De geregistreerde criminaliteit bij Antillianen in Nederland is veel hoger dan bij Antillianen op de Nederlandse Antillen (113 respectievelijk 11 delicten per jaar per 1000 personen, p < 0,001).
doel Vergelijking van de prevalentie van psychiatrische stoornissen bij Antilliaanse verdachten in Nederland (n = 989) en op de Nederlandse Antillen (n = 199).
methode Bestudering van de rapportages pro Justitia in Nederland (fris-databank) en de Nederlandse Antillen tussen 2000 en 2006.
resultaten Er was geen significant verschil in de prevalentie van psychiatrische stoornissen op as I bij Antilliaanse pro Justitia gerapporteerde verdachten in Nederland (22,3%) en op de Nederlandse Antillen (20,6%). Harddrugs- en cannabismisbruik hadden een hogere prevalentie op de Nederlandse Antillen, terwijl er minder vaak sprake was van verslavingszorg. Zwakbegaafdheid werd vaker vastgesteld bij Antillianen in Nederland (22,4%) dan bij Antillianen op de Nederlandse Antillen (15,1%). Antilliaanse verdachten op de Nederlandse Antillen werden vaker als volledig toerekeningsvatbaar beoordeeld dan in Nederland (65,3 versus 19,1%; p < 0,001). Er was geen verschil in de frequentie van (sterk) verminderde toerekeningsvatbaarheid en ontoerekeningsvatbaarheid.
conclusie Er is weinig verschil in de prevalentie van psychiatrische stoornissen bij pro Justitia gerapporteerde Antilliaanse verdachten in Nederland en op de Nederlandse Antillen.

trefwoorden Antillianen, forensische psychiatrie, Nederlandse Antillen, rapportages pro Justitia