Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 5

Redactioneel

M.W. Hengeveld

Collegiaal gedrag?, 303 - 305

Oorspronkelijk artikel

H.G. Roozen, A.J.F.M. Kerkhof, W. van den Brink

Ervaringen met een terugvalpreventieprogramma (cra) gecombineerd met naltrexon bij opiaatafhankelijken: effect op verslavingsgedrag en predictieve waarden van psychiatrische comorbiditeit, 307 - 318

Essay

F.A.M. Kortmann

Beschouwingen over paternalisme en autonomie in de psychiatrie, 319 - 326

Overzichtsartikel

E.G.T.M. Hartong, W.A. Nolen, P. Moleman, C.A.L. Hoogduin

Carbamazepine als profylactische behandeling van de bipolaire stoornis, 327 - 336

Overzichtsartikel

M.B.J. Blom, K. Jonker, E. Hoencamp, R. van Dyck

Combinatietherapie van depressie: conceptuele en methodologische problemen, 337 - 345

Korte bijdrage

N.J.M. Beuk, L. de Haan

Dwangsymptomen bij schizofrenie: aanwijzingen voor een aparte groep, 347 - 351

Gevalsbeschrijving

F.P.M.L. Peeters, G. Poddighe

Dwangmatig handelen: niet altijd een obsessieve compulsieve stoornis, 353 - 357

Ingezonden brief

G.I.J.M. ter Braak

Reactie op 'Koorts en leukocytose als voorbijgaande bijwerking van clozapine' , 359 - 360

Ingezonden brief

G.H.M.M. ten Horn

Reactie op het millenniumnummer van het Tijdschrift voor Psychiatrie 2000/1, 360 - 362