Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Redactioneel

W. Cahn

Zwerfjongeren en katachtige contacten, 201 - 203

Oorspronkelijk artikel

M. ten Have, R. de Graaf, J. Ormel, G. Vilagut, V. Kovess, J. Alonso

Attituden aangaande zoeken van professionele hulp voor psychische problemen en werkelijk hulpzoekgedrag: verschillen in Europa , 205 - 217

Commentaar

J.T. de Jong

Misschien zijn Europeanen zo gek nog niet, 219 - 221

Oorspronkelijk artikel

H. Kamphuis, J. Arends, L. Timmerman, J. van Marle, J. Kappert

Myocarditis en cardiomyopathie; ernstige complicaties van clozapinetherapie, 223 - 233

Overzichtsartikel

M.A.M. Boerma, J.C. van der Stel, TH. van Amelsvoort, D.H. Linszen, L. de Haan

Vrouwen, schizofrenie en oestrogeen; neurobiologische hypothesen en interventiestudies, 235 - 244

Essay

E.H. Nieweg

Is ADHD-medicatie na 2-3 jaar uitgewerkt? Over de verrassende, maar weinig bekende follow-up van het mta-onderzoek, 245 - 254

Commentaar

J.K. Buitelaar

Follow-up van de MTA-studie bij kinderen met ADHD: wat vertellen de data wel, en wat niet?, 255 - 257

Gevalsbeschrijving

W.M. Hol, R. van der Zwaard, A. Hovestadt, H.J.G.M. van Megen

De man die er geen genoeg van kreeg; dopaminedysregulatiesyndroom bij de ziekte van Parkinson, 259 - 263

Gevalsbeschrijving

W. Mengde, A.Y. Jessurun

Chorea van Sydenham en psychose, 265 - 269

Referaat

L.A. Boersma, R.A. Schoevers

Werkzaamheid en acceptatie van 12 nieuwere antidepressiva: sertraline als eerste keus?, 272 - 273

Referaat

H.L. Van

Geïntegreerde psychiatrische behandeling even effectief als dialectische gedragstherapie bij borderlinepersoonlijkheidsstoornis, 275 - 276

Ingezonden brief

J.G. Goekoop, R.F.P. de Winter

Reactie op 'Persoonlijkheidskenmerken bij patiënten die volledig hersteld zijn van een depressie', 275 - 276

Ingezonden brief

B. Reitsma, M. Breteler

Reactie op 'Neurofeedback bij aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit: wat is het en werkt het?', 277 - 279