Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Symposia

Wilsbekwaamheid in de psychiatrie: een empirisch ethisch onderzoek naar medische praktijken

A.M. Ruissen

S-46

achtergrond Geïnformeerde toestemming (informed consent) is alleen geldig als deze gegeven wordt door een wilsbekwame patiënt. Wilsbekwaamheid is echter een ingewikkeld concept. Naast het begrijpen van informatie is ook het waarderen daarvan relevant. Voor artsen is het lastig te beoordelen of patiënten adequaat omgaan met waarden. Mensen met een obsessieve compulsieve stoornis hebben in sommige gevallen, met name als er sprake is van beperkt ziekte-inzicht, ernstige beperkingen op verschillende levensgebieden, die door hen vaak ambivalent worden gewaardeerd. Er wordt echter zelden een dwangmaatregel toegepast. Door de invoering van de Wet verplichte ggz zal het begrip wilsbekwaamheid belangrijker worden.
doel Het concept wilsbekwaamheid verhelderen bij mensen met een obsessieve compulsieve stoornis om uiteindelijk bouwstenen voor een praktische richtlijn te kunnen formuleren.
methoden Het onderzoek betreft een empirisch ethische studie met individuele en groepsinterviews met alle betrokken partijen (artsen, patiënten, familie) afgewisseld met bestudering van theorie en literatuur.
resultaten Tijdens het symposium worden enkele voorlopige uitkomsten van de voorbereidende fase van het onderzoek gepresenteerd.
conclusie Een conceptuele analyse en een verheldering van het begrip zal leiden tot een concept van wilsbekwaamheid dat beter aansluit bij het wereldbeeld en de problematiek van psychiatrische patiënten.

Literatuur

Grisso, T., Appelbaum, P.S. & Hill-Fotouhi, C. (1997). The MacCAT-T: a clinical tool to assess patients' capacities to make treatment decisions. Psychiatric Services, 48, 1415-1419. Widdershoven, G.A.M. & Berghmans, R.L.P. (2004). Wilsbekwaamheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 30, 166-180. Tan, A., Hope, T. & Fitzpatrick, A. (2006). Competence to make treatment decisions in anorexia nervosa: thinking processes and values. Philosophy, Psychiatry, & Psychology, 13, 267-282.