Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 4, 245 - 250

Korte bijdrage

De opleiding psychiatrie in een veranderend maatschappelijk perspectief: feminisatie en seksesegregatie

C.M.T. Gijsbers van Wijk, R.C. van der Mast

De laatste decennia is de instroom van vrouwen in de geneeskunde sterk toegenomen, met momenteel 60% vrouwelijke geneeskundestudenten en basisartsen. De vertegenwoordiging van vrouwen in diverse medische specialismen en in leidinggevende functies houdt echter geen gelijke tred met deze ontwikkeling. In dit artikel worden feminisatie en seksesegregatie in de medische specialismen, in het bijzonder in de psychiatrie, besproken. Het structureel aanbieden van een deeltijdopleiding, flexibele arbeidstijden en kinderopvang geeft (vrouwelijke) artsen de mogelijkheid om zorgtaken en de opleiding psychiatrie te combineren. Dit kan vrouwelijke basisartsen aanspreken en, gezien de te verwachten schaarste aan arts-assistenten, de concurrentiepositie van de psychiatrie ten opzichte van andere medische specialismen versterken.

trefwoorden deeltijdarbeid, feminisatie, opleiding psychiatrie, seksesegregatie