Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 4, 241 - 244

Korte bijdrage

De invloed van vermaatschappelijking op de opleiding tot psychiater

Paul Hodiamont

In het kader van de vermaatschappelijkingsideologie neigt de psychiatrie tot opschuiven in de richting van de eerstelijnsgezondheidszorg en tot een voorkeur voor ambulant en transmuraal functioneren. De consequenties van deze tendensen voor de psychiatrische opleiding worden besproken.

trefwoorden eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, opleiding tot psychiater, vermaatschappelijking