Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 10, 773 - 777

Gevalsbeschrijving

Psychiatrische symptomen bij systemische lupus erythematosus

C. Boersma, A.J.J.M. de Groot, J.G.F.M. Hovens, T.W.J. Huizinga, G.M. Steup-Beekman, M.A. van Buchem, R.C. van der Mast, N.J.A. van der Wee

In dit artikel worden twee patiënten met psychiatrische symptomen in het kader van systemische lupus erythematosus (sle) beschreven, respectievelijk een 44-jarige en een 36-jarige vrouw. Beiden hadden een blanco psychiatrische voorgeschiedenis. Vooral depressieve, maniforme en psychotische fenomenen komen, vaak in combinatie met cognitieve afwijkingen, frequent voor bij sle en kunnen een eerste manifestatie van de aandoening zijn. Diagnostiek en behandeling in het kader van een mogelijke neuropsychiatrische sle dienen bij voorkeur multidisciplinair plaats te vinden.

 

trefwoorden neuropsychiatrische symptomen, systemische lupus erythematosus