Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 10, 761 - 767

Gevalsbeschrijving

Myotone dystrofie als contra-indicatie voor elektroconvulsietherapie?

L.M.L. Wynhoven, M.J.W.T. Scherders, J.A. van Suijlekom

samenvatting
Een 57-jarige vrouw met een ernstige medicatieresistente depressie werd verwezen voor elektroconvulsietherapie. Na onderzoek werd geconcludeerd dat de comorbide myotone dystrofie een contra-indicatie vormde voor deze behandeling. In de huidige richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie wordt deze aandoening echter niet beschreven als mogelijke contra-indicatie voor elektroconvulsietherapie. De vraag rijst of myotone dystrofie hierin alsnog opgenomen dient te worden en in hoeverre deze bevinding consequenties heeft voor andere neuromusculaire aandoeningen.

 

trefwoorden contra-indicatie, depressie, elektroconvulsietherapie, myotone dystrofie