Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 25 (1983) 13, 132 - 136

Commentaar

Terugblik vanuit de tachtiger jaren op een groepstherapeutische behandeling van anorexia nervosa-patiënten in de zestiger jaren

Chr. Lafeber