Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 3, 157 - 166

Overzichtsartikel

De streptokok in de psychiatrie

S.W.H.M. van Bommel, H.J.G.M. van Megen, H.G.M. Westenberg

achtergrond Recent is de hypothese gepostuleerd dat psychiatrische stoornissen op de kinderleeftijd veroorzaakt zouden kunnen worden door infecties met groep-a-bèta-hemolytische streptokokken (gabhs). Als model voor de pathogenese van deze subgroep van psychiatrische aandoeningen bij kinderen (pediatric, auto-immune, neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections (pandas) werd de chorea van Sydenham voorgesteld. Deze neurologische aandoening wordt veroorzaakt door een kruisreactie van antilichamen tegen groep-a-bètahemolytische streptokokken en bepaalde epitopen in de basale ganglia. In het bloed van patiënten met deze aandoening zijn antineuronale antilichamen aanwezig. Bovendien is er een marker gevonden (antigen d8/17 op de b-lymfocyt), die vaker bij patiënten met chorea van Sydenham voorkomt.
doel Bundelen en samenvatten van het onderzoek naar een mogelijke immunologische genese van de dwangstoornis.
methode Literatuuronderzoek over de periode 1980 tot 1999, door middel van Medline.
resultaten Uit kleinschalige studies en gevalsbeschrijvingen is gebleken dat er inderdaad een subgroep van kinderen met psychiatrische stoornissen bestaat bij wie na een gabhs-infectie klachten ontstonden. Tevens zijn bij deze kinderen antineuronale antilichamen en het d8/17- antigen aangetoond.
conclusie Nader onderzoek met grotere patiëntenaantallen zal in de toekomst deze hypothese verder moeten toetsen. Wanneer de hypothese juist blijkt, heeft dit natuurlijk diagnostische en therapeutische consequenties. Diagnostiek bij kinderen met psychiatrische aandoeningen zou zich in de toekomst dan ook moeten richten op het aantonen van infecties. Behandeling zou meer gericht moeten zijn op het behandelen en voorkomen van infecties.

trefwoorden auto-immuniteit, pandas, psychiatrische symptomen, streptokokkeninfectie