Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 6, 407 - 411

Korte bijdrage

Een analyse van advertenties voor psychofarmaca in het Tijdschrift voor Psychiatrie

W. Vandereycken

achtergrond De farmaceutische industrie kan door haar marketing van psychofarmaca invloed hebben op de praktijkvoering van psychiaters.
doel Nagaan welk beeld van de psychiatrie weerspiegeld wordt in de advertenties voor psychofarmaca.
methode Kwantitatieve en inhoudelijke analyse van de advertenties voor psychofarmaca in het Tijdschrift voor Psychiatrie van 1999 tot 2006.
resultaten Gemiddeld 6% van het aantal bladzijden werd jaarlijks besteed aan advertenties voor psychofarmaca. De omvang van deze advertenties wisselde over de jaren met een sterke daling tussen 2002 en 2004. Voor 2002 waren advertenties voor antidepressiva in de meerderheid, nadien die voor antipsychotica. Bij illustraties voor antidepressiva werd in drie vierde van de gevallen een vrouw getoond en het omgekeerde beeld is te vinden in advertenties voor antipsychotica. De advertenties waren globaal vooral 'emotioneel' getint en er werd opvallend weinig gebruikgemaakt van wetenschappelijke informatie.
conclusie De advertenties voor psychofarmaca verspreiden een stereotiep beeld van depressieve vrouwen en psychotische mannen. De farmaceutische industrie appelleert in advertenties vooral aan emotionele reacties en steunt weinig op wetenschappelijke argumenten. Men kan zich afvragen of redacties van vakbladen geen kritischer houding zouden moeten aannemen tegenover dit soort advertenties.

 

trefwoorden advertenties, psychiatrie, psychofarmaca, vakblad