Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 6, 401 - 406

Korte bijdrage

Stressgevoeligheid als onderliggend mechanisme voor angstproblemen? Bevindingen uit de TRAILS-studie

K. Greaves-Lord, F.C. Verhulst, A.J. Oldehinkel, J. Ormel, A.C. Huizink

samenvatting Het recente Nederlandse trails-onderzoek richtte zich onder meer op de relatie tussen angst en de reactiviteit van twee belangrijke stresssystemen: het autonome zenuwstelsel en de hypofyse-bijnieras. Beide systemen bleken, wanneer men ze geïsoleerd onderzoekt, een bescheiden rol te spelen in het ontstaan van angstklachten. Echter, de verbanden tussen de activiteit van de stresssystemen en angstklachten waren aanzienlijk sterker bij jongeren van wie de ouders ooit angstklachten of depressieve klachten hadden. In toekomstig onderzoek zal de reactiviteit van beide stresssystemen in combinatie met andere belangrijke biologische, psychologische en sociale factoren onderzocht dienen te worden, om meer inzicht te krijgen in de complexe, interacterende mechanismen die ten grondslag liggen aan angst.

trefwoorden adolescenten, angst, stress