Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 6, 387 - 393

Overzichtsartikel

SSRI's en suïcidaliteit bij volwassenen, adolescenten en kinderen

H. Tandt, K. Audenaert, C. van Heeringen

achtergrond Er is heel wat controverse over het verband tussen suïcide en het gebruik van antidepressiva, in het bijzonder selectieve serotonineheropnameremmers (ssri's). Ethische en methodologische problemen maken direct onderzoek naar dit verband onmogelijk, zodat de discussie gevoed wordt door indirect bewijs.
doel Een overzicht geven van gepubliceerde gerandomiseerde gecontroleerde trials (rct's), observationele en ecologische studies en aanbevelingen van de Food and Drug Administration (fda) over het risico op suïcidaliteit bij het gebruik van ssri's.
methode Samenvatting en kritische beschouwing van literatuur over suïcidaliteit en ssri's gevonden in de database van PubMed tot maart 2008.
resultaten Bij volwassenen bleek uit verschillende, maar niet uit alle meta-analyses een gestegen risico van suïcidale ideaties en plannen bij inname van ssri's. Geen enkele onderzoeksbenadering, noch de bevindingen van de fda wezen op een verhoogd suïciderisico bij volwassenen die behandeld worden met ssri's. Daarentegen nam het risico van suïcidale gedachten of suïcidepogingen toe bij inname van antidepressiva naarmate de leeftijd van de patiënten lager was. Bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen was er een toegenomen suïcidaal risico (ideaties en pogingen) bij inname van ssri's. In één observationele studie vond men dit verband niet.
conclusie Bij een behandeling met ssri's is er geen toename van het suïciderisico bij volwassenen, maar het is moeilijk om een uitspraak te doen over het effect van een behandeling met ssri's op het suïcidaal risico (ideaties en pogingen). Bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen is er een toename van het risico van suïcidepogingen.

 

trefwoorden adolescenten, kinderen, SSRI's, suïcidaliteit, volwassenen