Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 6, 379 - 386

Overzichtsartikel

Psychodynamisch klinisch onderzoek naar psychotische symptomen: zinvol of obsoleet?

J.W. Hummelen

achtergrond Het is de vraag of het niet systematisch betrekken van de subjectieve belevingen van de patiënt bij het psychiatrisch onderzoek kan leiden tot onderdiagnostiek van psychotische symptomen. Een psychodynamisch onderzoek geeft expliciet aandacht aan de subjectieve belevingswereld.
doel Onderzoeken of psychodynamisch onderzoek naar psychotische symptomen aan de hand van het structurele interview van Kernberg in de klinische praktijk zinvol kan zijn.
methode Na een beschrijving van het psychodynamisch onderzoek van de realiteitstoetsing werd onderzocht in hoeverre deze methode verenigbaar is met de bevindingen van het moderne cognitieve model aangaande psychose. Ook worden enkele studies naar de tussenbeoordelaarsbetrouwbaarheid besproken.
resultaten Het bij het psychodynamisch onderzoek centraal stellen van het induceren van spanning en het onthouden aan de patiënt van contextuele informatie, sluiten aan bij het cognitieve model voor psychose. Betrouwbaarheidsstudies dienen zich te beperken tot wanen en hallucinaties.
conclusie Psychodynamisch onderzoek kan een zinvolle aanvulling zijn op het standaard psychiatrisch onderzoek naar psychotische symptomen, maar verder onderzoek naar de betrouwbaarheid en de predictieve validiteit is aangewezen.

trefwoorden descriptieve diagnose, psychose, realiteitstoetsing, structureel interview