Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 5, 315 - 324

Overzichtsartikel

Ethisch advies over de preventie van zelfdoding in de geestelijke gezondheidszorg

A. Liégeois, M. Eneman

achtergrond Zorgverleners worden regelmatig geconfronteerd met cliënten die zelfdoding overwegen. doel Ethisch advies ontwikkelen bij de vraag hoe zorgverleners ethisch verantwoorde zorg kunnen bieden om zelfdoding te voorkomen.
methode De Begeleidingscommissie Ethiek in de Geestelijke Gezondheidszorg van de Broeders van Liefde in Vlaanderen stelde een advies op, na een combinatie van ethische discussie en literatuuronderzoek.
resultaten Zelfdoding werd opgevat als de uiting van een existentiële crisis en wordt medebepaald door de stoornis van de cliënt. Bij de preventie van zelfdoding staan de waarden van beschermwaardigheid van het leven, de autonomie van de cliënt en de zorgrelatie tussen zorgverleners en cliënt op het spel. Om deze waarden te integreren bevat het advies een aantal aandachtspunten. Een goede zorg en zorgrelatie met een intensief begeleiden van de zinbeleving van de cliënt zijn de beste preventie. Daarbij bevorderen de zorgverleners de vrijheid en verantwoordelijkheid van de cliënt. Echter, soms is het noodzakelijk dat de zorgverleners beschermende afspraken maken met de cliënt of deze vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen. Een dergelijke preventie vergt ook zorg voor de zorgverleners en de naastbetrokkenen.
conclusie Vanuit de verbindende waarde van de zorgrelatie streven de zorgverleners naar een redelijke verhouding tussen de beschermwaardigheid van het leven en de autonomie van de cliënt.

 

trefwoorden ethiek, preventie, waarden, zelfdoding