Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 2

Ingezonden brief

Reactie op 'Voorstel voor diagnostiek en behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (adhd) op volwassen leeftijd'

M.P.A.M. Sonnen, R.M.S de Ridder