Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 3, 149 - 157

Overzichtsartikel

Herpes-simplex-virusreplicatie in de hersenen als risicofactor voor psychosen

H.C. Klein, R.J. van den Bosch, J. Korf

achtergrond  Er bestaan aanwijzingen dat een infectie van de hersenen met het herpes-simplex-virus een psychose kan uitlokken. In hoeverre het herpes-simplex-virus een rol speelt bij het doen ontstaan van schizofreniepsychosen is onbekend.
doel  Nagaan of het herpes-simplex-virus bij schizofreniepsychosen een inducerende factor is. Nagaan of de immunologische en klinische reacties van de gastheer op een herpes-infectie van de hersenen ook bij een 'functionele psychose' optreden.
methode  Literatuuronderzoek met behulp van Medline betreffende de periode van 1966 tot 2002. Als trefwoorden zijn gebruikt: 'schizophrenia and disorders with psychotic features', 'central nervous system infections' en 'cytokines'
resultaten  Latentie van het herpes-simplex-virus in menselijke hersenen wordt bevestigd. De immunologische gevolgen van een besmetting, zoals stijging van de hoeveelheden van bepaalde
antilichamen en cytokines in de liquor cerebrospinalis, lijken specifiek voor psychose en herpesencefalitis. Opvallend is de gelijkenis van de kliniek van een beginnende herpes-encefalitis en een psychose in het kader van een schizofrenie. Er zijn neuropathologische overeenkomsten tussen virale infectie en schizofrenie.
conclusie  Het is mogelijk dat een centrale reactivering van het herpes-simplex-virus een 'functionele' psychose kan uitlokken. Prospectief onderzoek naar herpesvirusreactivering bij psychotische patiënten is noodzakelijk om de hypothese goed te kunnen toetsen.

 

 

trefwoorden cytokines, herpes-simplex-virus, psychose