Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 3, 131 - 140

Overzichtsartikel

Experience sampling onderzoek bij psychose

I. Myin-Germeys, P.A.E.G. Delespaul, J. van Os

achtergrond  Mensen zijn voortdurend in interactie met hun omgeving. De interactie van de persoon met zijn omgeving wordt echter weinig onderzocht in het hedendaags psychoseonderzoek. De Experience Sampling Methode is een gestructureerde dagboektechniek waarmee men gedachten, stemming, psychiatrische symptomen en context kan onderzoeken in het dagelijks leven.
doel  Het bespreken van het belang van de Experience Sampling Methode (ESM) voor het onderzoek van mensen met een psychose in hun dagelijks leven.
methode  Er werd een literatuuronderzoek uitgevoerd met behulp van Medline, met als trefwoorden: 'schizophrenia', 'psychosis' en 'experience sampling method'.
resultaten   ESM blijkt nuttig voor het verfijnen van onze kennis over de fenomenologie en dynamiek van psychotische symptomen, voor het onderzoek van oorzakelijke mechanismen van psychose en ter ondersteuning van therapeutische activiteiten in de klinische praktijk.
conclusies  Instrumenten zoals ESM zijn waardevol omdat zij onze wetenschappelijke kennis verdiepen met data uit het echte leven.

 

trefwoorden Experience Sampling Methode, fenomenologie, kwetsbaarheid-stressmodel, psychose