Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 51 (2009) 1, 43 - 51

Overzichtsartikel

Elektroconvulsietherapie bij patiënten met intracraniële aneurysmata: gevalsbespreking en overzicht van de literatuur

E. van Herck, P. Sienaert, A. Hagon

achtergrond
Elektroconvulsietherapie (ect) is een werkzame en veilige behandeling voor ernstige psychiatrische stoornissen, zoals stemmingsstoornissen en schizofrenie. Er zijn geen absolute contra-indicaties voor ect, maar wel kan een aantal somatische aandoeningen een verhoogd risico inhouden. ect veroorzaakt een transiënte bloeddruk- en hartritmestijging en een toename van de cerebrale bloeddoorstroming. Intracraniële vasculaire malformaties, zoals aneurysmata, zouden daardoor de kans op bloeding kunnen verhogen.
doel In de literatuur inventariseren of ect veilig gegeven kan worden aan patiënten met een intracranieel aneurysma.
methode Literatuuronderzoek in Medline met de Mesh-termen 'electroconvulsive therapy', 'central nervous system vascular malformations', 'intracranial arteriovenous malformations' en 'intracranial aneurysm' en de zoekterm 'intracranial vascular malformations'. Gevalsbeschrijving van ect bij een man met een bipolaire stoornis en een behandeld aneurysma van de A. carotis interna, een ventriculoperitoneale drain en arteriële hypertensie.
resultaten Er werden 15 gevallen beschreven waarin ect werd toegediend aan patiënten met een al of niet behandeld intracranieel aneurysma. In de meeste gevallen werden bloeddrukverlagende maatregelen genomen. Er werden geen complicaties genoteerd die verband hielden met de aanwezigheid van het aneurysma. Ook in de beschreven casus verliep ect succesvol en zonder complicaties.
conclusie De aanwezigheid van intracraniële aneurysmata is geen contra-indicatie voor ect. Een zorgvuldige controle van bloeddruk is aangewezen. Het gebruik van bloeddruk-verlagende middelen of van een hypnoticum met bloeddrukverlagende eigenschappen kan overwogen worden. Voor behandeling met ect is een grondige afweging van te verwachten vooren nadelen ervan nodig, waarbij men rekening moet houden met de psychiatrische en somatische toestand van de patiënt.

 

trefwoorden bipolaire stoornis, elektroconvulsietherapie, intracraniële aneurysmata, propofol