Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 1, 57 - 61

Korte bijdrage

De psychiater bij de reclassering

W. Goudsmit

De taak van de psychiater bij de reclassering wordt beschreven en vergeleken met de situatie van dertig jaar geleden. Veel is veranderd; de Reclassering Nederland werd in 1995 structureel vernieuwd. Reclassering Nederland behandelt niet meer, maar begeleidt en verwijst waar noodzakelijk naar gespecialiseerde instituten van de geestelijke gezondheidszorg.
Over de hedendaagse psychiatrie worden kritische opmerkingen gemaakt, zoals over de te eenzijdige oriëntatie op de natuurwetenschappen. De vraag wordt gesteld of voor de psychiatrie in de komende jaren ethische vragen belangrijker zullen zijn dan zuiver theoretisch-technische.

trefwoorden ethiek, forensische psychiatrie, reclassering