Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 26 (1984) 7

Korte bijdrage

L. Th. Horsman, W. van Tilburg

Pseudodementie, een achterhaald begrip, 458 - 471

Korte bijdrage

P.M.A.J. Dingemans, H. van Engeland

De relatie tussen psychose-recidive en kwaliteit van de interactie patiënt-sociaal milieu, 472 - 491

Korte bijdrage

F. Hiddema, W.F. Lucieer, A.J. Bakari

Beheksing en geestesziekte, 492 - 499

Korte bijdrage

O.H. Brook

Heropnemingen in de Algemene Psychiatrische Ziekenhuizen in de periode 1970 tot en met 1980, 500 - 525