Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 11, 777 - 786

State-of-the-art-artikel

Continuïteit en discontinuïteit van psychopathologie bij kinderen en adolescenten tot in de volwassenheid

F.C. Verhulst

achtergrond Kennis over continuïteit en discontinuïteit van psychopathologie van kindertijd of adolescentie tot in de volwassenheid is van belang voor clinici en onderzoekers.

doel Een overzicht geven van onderzoeksgegevens over de continuïteit en discontinuïteit van psychopathologie van kindertijd of adolescentie tot in (jong)volwassenheid.

methode Bevindingen van relevant buitenlands onderzoek en hoofdbevindingen uit het 14-jaars Zuid-Hollands longitudinaal onderzoek worden beschreven.

resultaten Voor gedragsstoornissen, angststoornissen en stemmingsstoornissen worden kind-volwassenecontinuïteiten, zowel homotypisch als heterotypisch, als consistente bevinding beschreven. Voor aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis (adhd) is deze continuïteit minder duidelijk.

conclusie Voor een niet onaanzienlijk deel van de kinderen en adolescenten met psychopathologie is er sprake van chroniciteit tot in de volwassenheid.

trefwoorden continuïteit, discontinuïteit, follow-up, longitudinaal onderzoek