Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 13, 119 - 123

Korte bijdrage

Psychoanalyse en cognitieve gedragstherapie; terugblikken en vooruitzien

M. Hebbrecht, G. Pieters

In dit artikel worden, in het licht van hun geschiedenis, de recente ontwikkelingen binnen de psychoanalyse en de (cognitieve) gedragstherapie geschetst. Daarna wordt aandacht besteed aan een toekomstscenario voor beide psychotherapierichtingen.

 

trefwoorden cognitieve gedragstherapie, psychoanalyse