Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 13, 77 - 83

Korte bijdrage

De ontogenese van psychotische stoornis;een model van kwetsbaarheid voor psychose, persistentie en belemmering

J. van Os, R. Verkooyen, M. Hendriks, C. Henquet, M. Bak, M. Marcelis, PH. Delespaul, L. Krabbendam, I. Myin-Germeys

samenvatting Subklinische psychotische ervaringen komen frequent voor tijdens de adolescentie en vormen over het algemeen een voorbijgaand ontwikkelingsfenomeen. Op basis van empirische gegevens wordt een nieuw model geïntroduceerd voor de ontogenese van psychotische stoornis: een model van kwetsbaarheid voor psychose, persistentie en belemmering. Dit model gaat uit van (a) een ontwikkelingstraject van in het algemeen voorbijgaande psychotische ervaringen als expressie van genetische kwetsbaarheid, (b) persistentie hiervan onder invloed van door omgevingsrisicofactoren geïnduceerde biologische en psychologische sensitisatie, en (c) het optreden van belemmering en formele stoornis.

trefwoorden continuüm, persistentie, psychose, risicofactoren, subklinische psychotische ervaringen