Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 50 (2008) 13, 71 - 75

Korte bijdrage

25 jaar forensische psychiatrie in Nederland, een beknopt overzicht

B.C.M. Raes

De ontwikkelingen in de Nederlandse forensische psychiatrie in de laatste 25 jaar betreffen onder meer kwaliteitsverbetering in de gedragskundige voorlichting aan de rechter, veranderingen in de psychopathologische kenmerken van de patïentenpopulatie, verschuivingen van het behandelparadigma en toename van wetenschappelijk onderzoek.

 

trefwoorden forensische psychiatrie, forensisch psychiatrische behandeling, penitentiaire psychiatrie