Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 10, 683 - 691

Oorspronkelijk artikel

Persoonlijkheidsstoornissen bij patiënten opgenomen in een instelling voor epilepsie

J.L.H. van der Peet, W.A.M. Swinkels, I.J. Duijsens

achtergrond De indruk bestaat dat er een verschil is in de aanwezigheid van psychiatrische klachten bij patiënten met epilepsie, patiënten met psychogene pseudo-epileptische aanvallen en patiënten met zowel epilepsie als psychogene pseudo-epileptische aanvallen.
doel Het onderzoeken van persoonlijkheidsstoornissen bij drie patiëntengroepen en een controlegroep.
methode Persoonlijkheidsstoornissen werden onderzocht bij 203 epilepsiepatiënten, 60 patienten met psychogene pseudo-epileptische aanvallen en 26 patiënten met zowel epilepsie als psychogene pseudo-epileptische aanvallen. De resultaten werden onderling en met een controlegroep bestaande uit 332 gezonde personen vergeleken. Dit werd gedaan met behulp van de Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid.
resultaten Vergeleken met de gezonde controlegroep hebben zowel de epilepsiepatiënten als de patiënten uit de combinatiegroep significant hogere scores voor de schizoïde, antisociale, theatrale, afhankelijke, passief-agressieve en depressieve persoonlijkheidsstoornissen. De patiënten met psychogene pseudo-epileptische aanvallen hebben significant hogere scores voor de schizoïde en antisociale persoonlijkheidsstoornissen, vergeleken met de gezonde controlegroep. Wanneer de drie patiëntengroepen onderling met elkaar vergeleken worden, zien we significante verschillen voor de theatrale en passief-agressieve persoonlijkheidsstoornis.
conclusie Patiënten die zijn opgenomen in een instelling voor epilepsie, hebben hogere scores voor persoonlijkheidsstoornissen dan gezonde personen. Dit geldt met name voor patiënten met epilepsie en voor patiënten met een combinatie van epilepsie en psychogene pseudo-epileptische aanvallen.

trefwoorden epilepsie, persoonlijkheidsstoornissen, Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid