Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 10, 673 - 682

Oorspronkelijk artikel

Comorbiditeit van zelfverwondend gedrag en dissociatieve symptomen bij vrouwelijke psychiatrische patiënten

D. Bracke, K. van Leeuwen, L. Verhofstadt-Denève

achtergrond Zowel de dsm-iv (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4e druk) als recent onderzoek beschrijven de comorbiditeit van zelfverwondend gedrag en dissociatieve symptomen en de rol van traumatische ervaringen als risicofactor daarvoor.
doel Het onderzoeken van deze samenhang bij vrouwelijke psychiatrische patiënten met diverse dsm-iv-diagnoses.
methode Bij 196 subjecten is de Vragenlijst Zelfverwonding, de Vragenlijst Belastende Ervaringen en de Dissociation Questionnaire afgenomen.
resultaten Correlaties tussen zelfverwonding, dissociatie (behalve de subschaal amnesie) en belastende gebeurtenissen zijn betekenisvol en positief. Zelfverwonders rapporteren significant meer dissociatie dan niet-zelfverwonders. Belastende ervaringen zijn predisponerende factoren van zelfverwonding, behalve bij amnesie. Traumatische ervaringen en controleverlies kunnen zelfverwonding voorspellen.
conclusie Het onderzoek bevestigt grotendeels de verwachte samenhang tussen zelfverwonding, dissociatie en belastende gebeurtenissen. De resultaten suggereren dat er, naast belastende ervaringen als predisponerende factor voor dissociatie en/of zelfverwonding, ook andere factoren belangrijk kunnen zijn.

trefwoorden dissociatie, trauma, zelfverwonding