Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 9, 639 - 644

Korte bijdrage

Vrouwen met schizofrenie: onderzoeksbevindingen en implicaties voor de behandeling

E. Peters, L. de Haan

Vrouwen met schizofrenie verschillen van mannen met schizofrenie wat betreft prodromen, psychopathologie, beloop en respons op behandeling. Vrouwen met schizofrenie doen zeer vaak traumatische ervaringen op; bovendien hebben zwangerschap en moederschap vaak ingrijpende negatieve consequenties. Oestrogenen hebben invloed op de symptomatologie en op de werking van antipsychotica. De seksespecifieke manifestatie van schizofrenie bij vrouwen heeft een aantal praktische implicaties zoals: behandeling van premenopauzale vrouwen met een lage dosis antipsychotica en van postmenopauzale vrouwen met een hogere dosis; gerichte psychosociale begeleiding; somatische evaluatie en intensieve zorg rondom zwangerschap en moederschap.

trefwoorden overzicht, schizofrenie, vrouwen