Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 9

Redactioneel

M.W. Hengeveld

Moet de sectie Seksuologie wel of niet worden opgeheven?, 607 - 609

Oorspronkelijk artikel

G. van Humbeeck, C. van Audenhove, M. De Hert, J. Heyrman, J. Peuskens, G. Pieters, G. Storms, H. Vertommen

Expressed emotion in de patiënt-hulpverlenerrelatie bij beschut wonen, 611 - 619

Overzichtsartikel

J. Dröes

Rehabilitatie-effectonderzoek: een inventarisatie, 621 - 629

Overzichtsartikel

A. Allahbakhshi, R.J.P. Rijnders

Afwijkingen in de hypothalamus-hypofysebijnieras bij de posttraumatische stressstoornis, 631 - 638

Korte bijdrage

E. Peters, L. de Haan

Vrouwen met schizofrenie: onderzoeksbevindingen en implicaties voor de behandeling, 639 - 644

Korte bijdrage

D.C. van Oostveen, J.W. Hummelen

Strategisch beleid in de ggz: van diversiteit naar monocultuur, 645 - 649

Gevalsbeschrijving

A. de Witte, B. van Houdenhove

Posttraumatische stress-stoornis en chronische pijn, 651 - 654

Ingezonden brief

V. Wils

Reactie op 'Verzamelzucht; een gevalsbeschrijving', 655 - 655