Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 25 (1983) 5, 357 - 362

Korte bijdrage

Het liquoronderzoek in de psychiatrische diagnostiek

J.A.C. Bleeker, J.A. Swinkels

Aan de hand van de literatuur wordt de waarde van de liquordiagnostiek binnen de psychiatrische diagnostiek besproken. Dit levert een beslisschema op. Het afwegen van indicaties en contra-indicaties blijft evenwel een patiëntgebonden zaak die nooit geheel in regels is vast te leggen. Het gaat hier nadrukkelijk niet alleen om het cytologisch liquoronderzoek, maar om het volledig routineonderzoek van de lumbaalpunctie, dat bestaat uit drukmeting, inspectie, cytologie, glucose- en eiwitbepaling; een screeningsonderzoek en geen gericht liquoronderzoek voor diagnostiek of wetenschappelijke doeleinden. In deze vorm heeft de liquordiagnostiek een beperkte maar niet weg te denken plaats in de psychiatrische diagnostiek.