Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 25 (1983) 5

Korte bijdrage

J. Godderis

Depressie en de ouder wordende mens, 303 - 332

Korte bijdrage

J.Ph. Hes

Ouderdom komt met vergeten — differentieel diagnostische overpeinzingen, 333 - 342

Korte bijdrage

F.G. Brook, J. Burger, M.J. Haveman

Beschermd wonen als psychiatrische en welzijnszorg; verslag van een inventariserend landelijk onderzoek, 343 - 356

Korte bijdrage

J.A.C. Bleeker, J.A. Swinkels

Het liquoronderzoek in de psychiatrische diagnostiek, 357 - 362