Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 7, 453 - 458

Essay

Cognitieve therapie en gedragstherapie: hun verhouding in theorie en praktijk

G. Pieters

besproken boeken

Bögels, S.M., Van Oppen, P. (red.). Cognitieve therapie: theorie en praktijk. Bohn Stafleu Van Loghum 1999, 389 p., isbn 90 313 2831 6, ƒ 89,50/E40,61

Young, J.E. Cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen. Een schemagerichte benadering. Vertaling H. Pijnaker. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem 1999, 111 p., isbn 90 313 29448 7, ƒ 34,50/E15,66