Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 23 (1981) 3, 140 - 150

Korte bijdrage

Socio-biologische psychiatrie of: de wisselwerking tussen brein en omgeving

H.M. van Praag

  • De animositeit tussen biologische en sociale zienswijzen die zich in de dagelijkse praktijk van de psychiatrie nogal eens voordoet, is ongegrond.
  • Deze stelling, die ook op theoretische gronden aannemelijk is, wordt hier verdedigd met behulp van enkele argumenten ontleend aan het empirische onderzoek. Deze tonen aan, dat bepaalde prikkelconstellaties in het milieu 'the state of the brain' en daarmee het gedragsrepertoire van het individu diepgaand kunnen beïnvloeden. Omgekeerd heeft de 'state of the brain' invloed op de perceptie van de omgeving en onze reacties daarop.
  • Voor dit type onderzoek naar de wederkerige beïnvloeding van brein en milieu wordt de term socio-biologische psychiatrie voorgesteld.
  • Dit type onderzoek lijkt belangrijke consequenties te zullen gaan opleveren voor de behandeling van psychiatrische patiënten. Dit wordt aan twee voorbeelden toegelicht.
  • Ten aanzien van de toepasbaarheid van psycho- farmacotherapie overheerst thans een antithetische opvatting. Reeds de huidige, nog beperkte resultaten van het socio-biologische psychiatrische onderzoek, logenstraffen dit standpunt.