Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 6

Redactioneel

N.J. Nicolaï

Doelmatigheid van langdurige psychotherapie, 371 - 373

Oorspronkelijk artikel

P. Boersma, J.J.M. Dekker, M. van der Gaag, B.G.M. Puite, H. Blankman

Aanleren van kennis en vaardigheden met betrekking tot 'omgaan met antipsychotische medicatie', 375 - 384

Overzichtsartikel

A. Bakker

Recente ontwikkelingen in de behandeling van paniekstoornis en agorafobie, 385 - 394

Overzichtsartikel

A. Broerse, T.J. Crawford, J.A. den Boer

Saccadeparadigma's en cognitie bij schizofrenie: een overzicht, 395 - 404

Korte bijdrage

N. Duits, J. Harkink

Bruikbaarheid van de disc voor de psychiatrische diagnostiek van jeugdige delinquenten, 405 - 409

Korte bijdrage

M.J.A.M. Coopmans

Stemmingsstoornissen als risicofactor voor ischemische hartziekten, 411 - 415

Gevalsbeschrijving

R.F.M. van Rossum, Paul Hodiamont

Een patiënte met mitochondriële encefalomyopathie, 417 - 421

Ingezonden brief

M. Drost

Reactie op redactioneel januari 2001 'Het Groene Huis' (4), 423 - 423

Ingezonden brief

A.C. Schrier

Reactie op 'Verschillen in psychiatrische morbiditeit tussen eerste- en tweedegeneratie Turken die zich aanmelden voor behandeling bij een polikliniek van een algemeen psychiatrisch ziekenhuis', 423 - 425