Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 43 (2001) 4, 265 - 270

Korte bijdrage

Gedwongen opname in de verslavingszorg

M.F.A.M. van Rooij, C.M.M. Vleugels, F.A.M. Kortmann, H.A.M.J. ten Have, F.C.B. van Wijmen

Dit artikel behandelt gedwongen opnamen in verslavingsinstellingen in de periode 1997-1998. Met een enquête werd geïnventariseerd hoeveel patiënten in deze periode op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (bopz) in verslavingsinstellingen zijn opgenomen en welke overwegingen behandelaars hadden om de Wet bopz al dan niet toe te passen. Slechts 0,28% van de opnamen was gedwongen op grond van de bopz. Als redenen hiervoor werden vooral tekortkomingen in bouwkundige faciliteiten en de praktijk van doorverwijzing genoemd. De vraag is niettemin of de bopz een aanvulling op de behandelingsmogelijkheden voor verslaafden zou kunnen bieden op vergelijkbare wijze als in de algemene psychiatrie.

trefwoorden bopz, dwang, verslavingszorg